مقدار SMIC 2021: افزایش 0,99٪

کارشناسان در گزارش خود که در اوایل ماه دسامبر به وزیر کار ارسال کردند ، توصیه می کنند افزایش حداقل دستمزد برای سال 2021 را به آنچه در متن ارائه شده محدود کنند و از هر گونه کمک خودداری کنند. با توجه به این معیارها ، گزارش به طور آزمایشی برآورد می کند که این افزایش باید 0,99٪ باشد.

در طول یک مداخله در مجموعه BFMTV، در 2 دسامبر، ژان کاستکس پاسخ داد که احتمالاً هیچ تقویتی از سوی SMIC وجود نخواهد داشت. وی تصریح کرد: این بحث متوقف نشد اما افزایش بین 1 تا 1,2 درصدی SMIC پیش بینی می شود.

افزایش حداقل دستمزد سال 2021 توسط گابریل آتال ، سخنگوی دولت در پایان شورای وزیران اعلام شد. هیچ افزایشی به عنوان بخشی از افزایش حداقل دستمزد برای سال 2021 اعلام نشده است.

حداقل دستمزد 2021: ارقام جدیدی که باید بدانید

میزان حداقل دستمزد سال 2020 ، 10,15 یورو ناخالص در ساعت ، یا 1539,42 یورو ناخالص ماهانه است.

به دنبال اعلام افزایش 0,99٪ از اول ژانویه 1 ، حداقل دستمزد ساعتی از 2021 یورو به 10,15 یورو می رسد. حداقل دستمزد 10,25 ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  فسخ قرارداد کارآموزی با توافق متقابل: دلیل آن بی ربط است