چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

توافق نامه جمعی SYNTEC-CINOV: یک نرخ ثابت در ساعت برای کارکنانی که تحت عملکرد 2 "عملکرد مأموریت" هستند

یک کارمند به عنوان تحلیلگر عملیات در یک شرکت فناوری اطلاعات کار می کرد. به دنبال استعفای او، کارمند پرودهومس را تصرف کرده بود. به ویژه، او اعتبار قرارداد ساعات ثابتی را که طبق قرارداد جمعی SYNTEC-CINOV مشمول آن شده بود، به چالش کشید.

قرارداد ساعات ثابت برای شخص مربوطه به روش 2 "انجام ماموریت" پیش بینی شده در توافقنامه 22 ژوئن 1999 مربوط به زمان کار (فصل 2، ماده 3) اشاره دارد.

این متن به ویژه فراهم می کند که روش 2 در مورد کارکنانی که از نظر روش های استاندارد یا عملکرد مأموریت های دارای استقلال کامل نگران نیستند ، اعمال می شود. ثبت زمان کار آنها با کنترل زمان کار سالانه در روز انجام می شود.

پاداش آنها شامل هر تغییر ساعتی است که در محدوده ای انجام شود که ارزش آن حداکثر 10٪ برای یک برنامه هفتگی 35 ساعته باشد. سرانجام ، این کارمندان نمی توانند بیش از 219 روز برای شرکت کار کنند.

در این مورد، کارمند ابتدا معتقد بود که تحت پوشش نرخ ثابت نیست

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  بازاریابی از طریق ایمیل برای مبتدیان