چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

از جمع آوری تا توزیع مجدد ، مینی سایت جدید " کمک های اجتماعی برای چه استفاده می شود؟ »از شما دعوت می کند تا از طریق 3 سوال تأمین مالی حمایت از اجتماعی را کشف کنید:

پاسخ ها بسیار مختصر است.

بنابراین ، سایت کوچک نشان می دهد که کارفرمایان ، کارفرمایان فردی ، کارمندان و کارگران خود اشتغالی در URSSAF (یا MSA ، اگر تحت طرح حمایت اجتماعی کشاورزی قرار بگیرند) کمک می کنند. مدل اجتماعی توسط کمک های اجتماعی تأمین می شود:

22٪ از حقوق کارمندان 45٪ حقوق و دستمزد کارفرمایان.

به عنوان یک کارفرما، شما سهم کارفرما و کارمند را به URSSAF می پردازید.

این سایت مشخص می کند که URSSAF کمکهای جمع آوری شده را به بیش از 900 سازمان توزیع می کند.

آنها حمایت اجتماعی را تأمین می کنند که به ویژه در صورت بیماری ، زایمان ، تصادف کار ، بیکاری ، بازنشستگی از مردم محافظت می کند.

همچنین ماموریت های مختلف URSSAF ، به ویژه همراهی و پشتیبانی شرکت های مشکل ساز (تنظیم مهلت پرداخت) ، یادآوری می شود.

URSSAF همچنین برای تضمین پایداری سیستم حفاظت ما در آنجا است. و این از طریق راستی آزمایی و کنترل ، و همچنین مبارزه با کلاهبرداری ، کارهای پنهان انجام می شود.

در پایان

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  راهنمای اساسی اتوماسیون [بدون کد]