یک فرمان جدید به تازگی در 02 دسامبر 2020 منتشر شده است بودجه VAE در زمینه بحران بهداشت فعلی.

آزمایش اجازه می دهد OPCO و Transitions Pro برای تأمین مالی رویکرد VAE بر اساس نرخ ثابت که تا 31 دسامبر 2020 لازم الاجرا است، به تازگی آغاز شده است. تا 30 ژوئن 2021 تمدید شد.

برای رویکرد VAE با Transitions Pro، حمایت مالی 2000 یورو است. این شامل مراحل زیر است: پذیرش پرونده تهیه پرونده با پشتیبانی ارزیابی نهایی توسط هیئت منصفه برای پیگیری مراحل، به سایت مراجعه کنید. انتقال حرفه ای Auvergne-Rhône-Alpes.

به عنوان بخشی از رویکرد یک OPCO، در ارتباط با بخش فعالیت آن به اوپکو نزدیک شوید تا تصمیمات لازم الاجرا و مبلغ یکجا که می تواند تا 3 یورو باشد را بیابید.

دستورالعمل 02 دسامبر 2020

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  آیا من حق دارم مصاحبه های حرفه ای را بدون مجازات به سال 2021 موکول کنم؟