Työntekijä lähettää työnantajalleen lomapyynnön PTP:n puitteissa viimeistään 120 päivää ennen koulutustoimen alkamista, jos siihen liittyy vähintään kuuden kuukauden jatkuva työkatkos. Muussa tapauksessa tämä pyyntö tulee lähettää viimeistään 60 päivää ennen koulutustoimen alkamista.

Työnantaja ei voi evätä pyydettyä lomaa vain, jos työntekijä ei täytä edellä mainittuja ehtoja. Loman lykkäys voidaan kuitenkin määrätä, jos siitä aiheutuu haitallisia seurauksia yrityksen tuotannolle ja toiminnalle tai jos tämän vapaan aikana samanaikaisesti poissa olevien työntekijöiden osuus on yli 2 % toimipaikan koko henkilöstöstä.

Tässä yhteydessä työaikaan rinnastettavan ammatillisen siirtymävapaan kestoa ei voida lyhentää vuosiloman kestosta. Se otetaan huomioon laskettaessa työntekijän työikää yrityksessä.

Työntekijällä on läsnäolovelvollisuus osana koulutustaan. Hän antaa työnantajalleen läsnäolotodistuksen. Työntekijä, joka ilman syytä