CRPE voidaan suorittaa työntekijän yrityksessä tai toisessa yrityksessä. Molemmissa tapauksissa CRPE:n täytäntöönpano edellyttää:

of a sopimus työntekijän, hänen työnantajansa ja tapauksen mukaan perussairauskassan tai yleisen sosiaaliturvarahaston allekirjoittama;
Ja a lisäys työsopimukseen työntekijän allekirjoittama.

Perussairausvakuutuskassa tai tapauksen mukaan yleinen sosiaaliturvarahasto toimittaa sopimuksen tiedoksi alueelliselle talous-, työllisyys-, työ- ja solidaarisuusosastolle (DREETS).

Yrityksen ammatilliseen uudelleenkoulutussopimukseen sisältyvät seuraavat tiedot:

Le korvauksen määrä maksetaan työntekijälle. Tämä palkka ei voi olla pienempi kuin työntekijän palkka ennen CRPE:tä edeltävää pysähdystä;
La työnantajan maksettava osa palkasta (tai isäntäyhtiön toimesta riippuen siitä, suoritetaanko CRPE työntekijän yrityksessä vai toisessa yrityksessä);
La murto-osa CPAM:n tai CGSS:n kattamasta palkasta tapauksesta riippuen. Määrä