Vakituisissa työsuhteissa: kun viimeisten 90 kuukauden keskipalkka on pienempi tai yhtä suuri kuin kaksi SMIC:tä, työntekijän palkka säilyy. Muussa tapauksessa se on 60 prosenttia hänen palkastaan ​​ensimmäisenä vuonna ja 1200 prosenttia ensimmäisen vuoden jälkeen, jos koulutus kestää yli vuoden tai XNUMX tuntia;

Määräaikaisten sopimusten osalta: hänen palkkansa lasketaan viimeisten neljän kuukauden keskiarvona samoin ehdoin kuin vakituisissa työsuhteissa;

Määräaikaiset työntekijät: hänen palkkansa lasketaan yrityksen lukuun suoritetun viimeisen 600 tunnin keskiarvona;

Satunnaisille työntekijöille: viitepalkka lasketaan määrätyllä tavalla, mutta palkkion säilyttämisen ehdot ovat samat kuin vakituisissa työsuhteissa.