Terveyskriisillä on ollut paljastava rooli kiihdyttämällä toiminnan ja tuotantolaitteiden muutosprosesseja, jotka joillekin olivat jo toimineet jo vuosia. Toiminta-alueet, jotka täyttävät välttämättömät tarpeet, joita ei usein voida siirtää, ovat kehittymässä merkittävästi. Taitojen mukauttaminen on tässä yhteydessä saanut lisää paikkoja prioriteettihierarkiassa. 

Joidenkin heikkenevien toimintojen työvoimatarpeet vähenevät merkittävästi, kun taas toiset, jotka ovat kehitteillä tai jotka ovat vielä rakenteilla, etsivät yhä enemmän pätevää henkilöstöä, joten he ovat koulutettuja. Kriisin vaikutukset taloudelliseen rakenteeseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä mittaavat viranomaiset, ammattialat ja yritykset kuitenkin havainneet aukon tämän taustaliikkeen tukemiseen käytettävissä olevissa koulutusvälineissä. Nykyään on olemassa monia järjestelmiä, erityisesti viimeaikaisia, kuten uudelleenkoulutus tai ylennys työopinto-ohjelmien kautta (Pro-A). Mutta harvat ovat sellaisia, jotka mahdollistavat alojen välisen ammatillisen liikkuvuuden.