Uusi valtion palvelu: työllisyys-, työvoima- ja solidaarisuustalouden alueelliset osastot (DREETS)

1 perustetaan uusi hajautettu valtionpalvelu. Nämä ovat työllisyyden, työvoiman ja solidaarisuuden talouden alueellisia pääosastoja (DREETS).

DREETS-ryhmä yhdistää tehtävät, joita tällä hetkellä toteuttavat:
alueelliset yritys-, kilpailu-, kulutus-, työ- ja työllisyysosastot (DIRECCTE);
hajautetut palvelut, jotka vastaavat sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta.

Ne on järjestetty napoihin. Niihin kuuluu erityisesti "työpolitiikka" -jaosto, joka vastaa työpolitiikan ja työlainsäädännön tarkastustoimista.

DREETS on alueellisen prefektin alainen. Työtarkastuksiin liittyviin tehtäviin ne kuitenkin kuuluvat työn pääosaston alaisuuteen.

DREETS mobilisoi kaikki työtarkastusjärjestelmään osoitetut resurssit Kansainvälisen työjärjestön yleissopimusten määräysten mukaisesti sekä alue- että osastojen tasolla.

Työlakien osalta DREETS ovat siis vastuussa:

työpolitiikan ja työlainsäädännön tarkastustoimet; politiikka…

Jatka artikkelin lukemista alkuperäisellä sivustolla →

LUE  Luo suunnitelmia