Eurooppalailla on kasvava rooli sisäisessä työlainsäädännössä (erityisesti eurooppalaisten direktiivien ja kahden Euroopan korkeimman tuomioistuimen oikeuskäytännön kautta). Liikettä ei voida enää sivuuttaa Lissabonin sopimuksen soveltamisen alkamisen jälkeen (1. joulukuuta 2009). Tiedotusvälineet kaikuvat yhä useammin keskusteluja, joiden lähteet ovat Euroopan sosiaalilainsäädännössä.

Euroopan työlainsäädännön tuntemus on siksi tärkeä lisäarvo lakikoulutuksessa ja käytännössä yrityksissä.

Tämän MOOC:n avulla voit hankkia tietämyspohjan Euroopan työlainsäädännöstä, jotta voit:

  • parantaa oikeusvarmuutta yritysten päätöksille
  • valvoa oikeuksia, kun Ranskan laki ei ole sen mukainen

Useat eurooppalaiset asiantuntijat valaisevat erityisesti joitakin tässä MOOCissa tutkittuja teemoja, kuten työterveyttä ja -turvallisuutta tai eurooppalaisia ​​sosiaalisia suhteita.