Kun EU:n toimielimet etsivät uutta geopoliittista tasapainoa ja kun tärkeimpien EU:n toimielinten puheenjohtajien nimittäminen on ollut keskeisessä asemassa useiden viikkojen ajan, ihmettelemmekö, mitä todella tiedämme näistä toimielimistä?

Ammatillisessa elämässämme ja henkilökohtaisessa elämässämme kohtaamme yhä enemmän niin sanottuja "eurooppalaisia" sääntöjä.

Miten nämä säännöt määritellään ja hyväksytään? Miten tästä päättävät EU:n toimielimet toimivat?

Tämän MOOC:n tarkoituksena on selventää, mitä EU:n toimielimet ovat, miten ne ovat syntyneet, miten ne toimivat, mitä suhteita niillä on keskenään ja jokaiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon, päätöksentekomekanismeja. Mutta myös tapa, jolla kukin kansalainen ja toimija voi vaikuttaa suoraan tai edustajiensa (Euroopan parlamentin jäsenet, hallitus, yhteiskunnalliset toimijat) kautta eurooppalaisten päätösten sisältöön sekä mahdollisiin oikeuskeinoihin.

Kuten tulemme näkemään, Euroopan unionin toimielimet eivät ole niin etäisiä, byrokraattisia tai läpinäkymättömiä kuin usein esitetään. He työskentelevät omalla tasollaan etujen puolesta, jotka ylittävät kansalliset puitteet.

Jatka artikkelin lukemista alkuperäisellä sivustolla →