Päiväpaketti: itsenäiset työntekijät aikataulunsa järjestämisessä

Paketit päivinä vuodessa voidaan tehdä seuraavasti:

johdon työntekijät, joilla on tietyin ehdoin itsenäisyys aikataulunsa järjestämisessä; ja työntekijät, joiden työaikaa ei voida määrittää ja joilla on todellinen autonomia aikataulunsa järjestämisessä.

Näihin työntekijöihin, joiden vuotuinen kiinteä prosenttiosuus päivinä ei ole laskettu työaikaa tunteina eikä päivittäisen ja viikoittaisen enimmäistyöajan.

Kun nämä työntekijät integroidaan aikatauluun, joka edellyttää heidän läsnäoloaan yrityksessä, heitä ei voida pitää johtajina / itsenäisinä työntekijöinä, joten heihin sovelletaan päivittäin kiinteää sopimusta päivinä. Tämä käytäntö on kassaatiotuomioistuimen mukaan ristiriidassa autonomisen kehyksen käsitteen kanssa.

Ei, et voi asettaa työntekijöille aikavälejä päiväpaketille.

Jos asetat työntekijöille päivittäin tunteja, heitä ei voida pitää itsenäisinä työntekijöinä. He ovat integroituneita työntekijöitä, joihin sovelletaan kollektiivisia työaikoja ja ylityöt.

Muistutuksena, että ...