Mitä Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus pitää sisällään?

Vaihtuva puheenjohtajakausi

Kukin jäsenvaltio kiertää Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuutta kuuden kuukauden ajan. From 1.-30 Ranska toimii EU:n neuvoston puheenjohtajana. Hallituksen puheenjohtajuus järjestää kokouksia, tekee kompromisseja, tekee johtopäätöksiä sekä varmistaa päätöksentekoprosessin johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden. Se varmistaa hyvän yhteistyön kaikkien jäsenvaltioiden välillä ja varmistaa neuvoston suhteet Euroopan unionin toimielimiin, erityisesti komissioon ja Euroopan parlamenttiin.

Mikä on Euroopan unionin neuvosto?

Euroopan unionin neuvosto, joka tunnetaan myös nimellä "Euroopan unionin ministerineuvosto" tai "neuvosto", kokoaa yhteen Euroopan unionin jäsenvaltioiden ministerit toimialojen mukaan. Se on Euroopan parlamentin kanssa Euroopan unionin toinen lainsäätäjä.

Konkreettisesti ministerit johtavat EU:n neuvoston kymmenellä toimialalla tai kokoonpanolla: yleiset kysymykset; talous- ja rahoitusasiat; oikeus- ja sisäasiat; työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttajat; kilpailukyky (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja avaruus); liikenne, televiestintä ja energia; maatalous ja kalastus; ympäristö ; koulutus, nuoriso, kulttuuri