Haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt, joilla on vaarassa sairastua vakavaan Covid-19-infektioon, sekä työntekijät, jotka ovat alle 16-vuotiaan lapsen tai vammaisen henkilön vanhempia, johon kohdistuu toimenpideeristystä, häätöä tai kotitukea, voivat tietyissä olosuhteissa hyötyvät osittaisesta toiminnasta.

Nämä työntekijät, jotka eivät kykene jatkamaan työskentelyä, saavat osittaisen toimintakorvauksen, joka on 70 prosenttia bruttopohjaisesta palkkasta, joka on rajoitettu 4,5 tunnin minimipalkkaan.

31 päivään tammikuuta 2021 saakka valtion yleisen maksaman osittaisen toiminnan tuen tuntikoroksi on sovellettu common law -järjestelmää 60 prosenttia. Tämä osuus on 70 prosenttia suojatuilla aloilla, jotka hyötyvät osittaisen toiminnan korvauksen korotuksesta.

Helmikuun 1. päivästä 2021 alkaen olisi vahvistettava yhtenäinen verokanta, jota sovelletaan kaikkiin yrityksiin riippumatta niiden toimialasta (yleinen laki tai suojatut alat). Mutta tämä toimenpide lykätään 1. maaliskuuta 2021.

Tästä päivästä alkaen osa-aikatukea laskettaessa käytetään yhtä tuntimaksua. Tämä yksittäinen hinta on 60 ...