Ce ilmainen video-opetusohjelma tavoitteena on esitellä 3 Laskutoiminnot :

IF-funktio, IF- ja OR-funktio sekä IF- ja AND-funktio.

La JOS-toiminto on syntakse, jonka on täytettävä a ehto riippuen siitä onko se totta vai tarua.
Näemme myös tällä kurssilla JOS sisäkkäin ja JOS-toiminto tekstin kanssa.

Ce ilmainen oppitunti alla käytetään Avaa Office Calc mutta näitä toimintoja käytetään myös alla kunnostautua et Libre Office.
Olen edelleen käytettävissä keskinäisen avun lounge vastaamaan kaikkiin kurssin kysymyksiin ...