Yksi työntekijöistäni, joka ottaa huumeita ja varasti rahaa kaupastani, erotettiin tästä syystä vakavasta väärinkäytöksestä. Hän syyttää minua siitä, että olen maininnut tämän asiakkaille, ja katsoo siksi, että hänen irtisanomisensa tapahtui pahoissa olosuhteissa. Vaikka hän on syyllistynyt virheeseen, voidaanko hänelle korvata?

Kassaatiotuomioistuin muistutti, että silloinkin, kun se olisi perusteltua työntekijän vakavalla tuottamuksella, irtisanominen voi siihen liittyvien kiusallisten olosuhteiden vuoksi aiheuttaa sen, että on perusteltua hakea korvausta.

Aikaisemmin se oli jo vakiinnuttanut oikeuskäytännön, jonka mukaan vahingonkorvausvaatimuksen perusteleminen työsopimuksen irtisanomisen haitallisten ehtojen vuoksi on riippumaton viimeksi mainitun ansioista.

Tässä tapauksessa työntekijä (baaripäällikkö) oli saattanut teollisuustuomioistuimen käsiteltäväksi vahingonkorvausvaatimuksen moraalisesta vahingosta, joka aiheutui hänen irtisanomisensa seurauksista vakavasta väärinkäytöksestä, joka hänen mukaansa on ikävä. Hän moitti työnantajaansa siitä, että hän oli julkistanut irtisanomisensa syyt esiin ottamalla ...