Tämän kurssin loppuun mennessä pystyt:

  • tunnistaa nykyiset ja tulevat liikkuvuusongelmat,
  • tulkita liikkuvuuteen liittyviä lainsäädännöllisiä näkökohtia,
  • laatia yleiskatsauksen hallinnon toimijoista, ratkaisuista sekä liikkuvuuden kustannuksista ja rahoituslähteistä,
  • määritellä tavarankuljetukseen liittyvät osat.

Kuvaus

Julkisen liikenteen politiikan muuttaminen julkisen liikkuvuuden politiikaksi, tämän julkisen politiikan haasteet, LOM:n esittely, työkalut ja olemassa olevat aloitteet, tämä MOOC antaa sinulle olennaisen tiedon ymmärtääksesi nykyiset haasteet ja olemassa olevat aloitteet vastata niihin .