Laite Kollektiiviset siirtymät ou "Transco" Tavoitteena on suojella työntekijöitä, joiden työpaikka on vaarassa, tarjoamalla heille ammattitaitojen lisäystä lupaaviin ammatteihin valmistavan sertifioidun koulutuksen kautta, ja samalla varmistaa heidän palkkansa tämän kurssin aikana työsopimuksensa ylläpitämisellä.

Toiminnan toteutus on kuvattu työministeriön 11 päivätyssä kiertokirjeessä, joka jaettiin asianomaisille valtion yksiköille sekä alueiden työvoimatoimijoille.

Lupaavien ammattien tunnistaminen Kullakin alueella laaditaan luettelot, joiden avulla voidaan priorisoida rahoitusta työntekijöiden poluille kohti näitä ammatteja. Aluetasolla nämä listat on laadittu vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä. Ne voidaan jakaa työllisyysalueittain ja täydentää vuoden 2021 aikana tarkemmalla aluetasolla.
Crefop on vahvistanut nämä luettelot, ja ne välitetään sitten toimijoille ja julkaistaan ​​Direccten ja prefektuurien verkkosivustoilla.

Asiakirjojen tutkinta ja taloudellinen tukiPro-siirtymät (ATPro) ohjaa ja hyväksyy rahoitustukipyynnön ammatillisen siirtymäpolun osana a Transcoerityisesti sen johdonmukaisuuden ja merkityksellisyyden suhteen. Hän