Tämän kurssin loppuun mennessä pystyt:

  • näyttää maaperän keskeisen paikan ja niiden maa- tai metsätalouskäytön ilmastossa.
  • tukea ja kehittää maatalouden muotoja, jotka voivat vastata ilmastonmuutoksen ja elintarviketurvan haasteisiin (toiminnallisesta näkökulmasta).

Kuvaus

Maa- ja metsätalouden roolit ilmastonmuutoksessa ovat moninaiset. Ne koskevat useita toimijoita ja niitä voidaan käsitellä useassa mittakaavassa ja eri tieteenaloilla.

"Maaperä ja ilmasto" MOOC haluaa selittää tätä monimutkaisuutta ja erityisesti maaperän roolia. Jos kuulemme yhä enemmän "Maaperän hiilen sitominen on tapa lieventää ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen", on ymmärrettävä:

  • miksi ja missä määrin tämä väite pitää paikkansa
  • kuinka maaperän hiilen varastointi hillitsee ilmastonmuutosta ja vaikuttaa maaperän ja ekosysteemin toimintaan
  • mitkä prosessit ovat mukana ja miten voimme vaikuttaa näihin prosesseihin
  • mitkä ovat riskit, esteet ja toimintakeinot kehittää strategiaa, jonka tavoitteena on…

Jatka artikkelin lukemista alkuperäisellä sivustolla →

Jatka artikkelin lukemista alkuperäisellä sivustolla →

LUE  Kehitä itsevarmuutta