Erityisen vaativan vuoden jälkeen sairaalan virkamiehillä ja sopimushenkilöstöllä on oikeus avustavaan käteen. Vastineeksi sitoutumisestaan ​​Covid-19-epidemian aikana Jean Castexin hallitus antaa heille mahdollisuuden saada korvausta vuosiloman tai käyttämättömien lepopäivien tasapainosta työajan lyhentämisen vuoksi. (RTT).

Kuka voi hyötyä tästä toimenpiteestä?

Nämä ovat sairaalan julkishallinnon virkamiehiä ja julkisoikeudellisia sopimussuhteisia toimihenkilöitä riippumatta siitä, hoitavatko he sairaanhoitoa vai eivät.

kansanterveyslaitokset; julkiset laitokset vanhuksille; julkiset laitokset, jotka huolehtivat alaikäisistä tai vammaisista aikuisista julkisessa sairaalassa.

Asianomaisilla henkilöillä on oikeus tähän toimenpiteeseen, jos heidän työnantajansa on hylännyt lomapyynnön tai RTT-pyynnön 1. – 31 välisenä aikana "Epidemian torjuntaan liittyvät palvelusyyt", määrittelee a asetus viimeisen 23. joulukuuta julkaistu 26.-XNUMX Virallinen sanomalehti, joka perustaa tämän järjestelmän ...