Tämän kurssin loppuun mennessä pystyt:

  • tiivistää ja syntetisoida tietotaulukoita yksinkertaisten kaavioiden avulla;
  • käyttää moniulotteiseen tutkivaan analyysiin soveltuvia visualisointimenetelmiä;
  • tulkita tekijäanalyysin ja luokittelun tuloksia;
  • tunnistaa ongelman ja datan suhteen sopiva menetelmä tietojoukon tutkimiseksi muuttujien luonteen ja rakenteen mukaisesti;
  • analysoida kyselyn vastauksia;
  • toteuttaa menetelmä tekstidatan analysoimiseksi
  • toteuttaa tekijä- ja luokittelumenetelmät vapaassa ohjelmistossa R

Yhteenvetona totean, että olet itsenäinen moniulotteisten tutkivien analyysien toteuttamisessa ja tulkinnassa.

Jatka artikkelin lukemista alkuperäisellä sivustolla →

Jatka artikkelin lukemista alkuperäisellä sivustolla →

LUE  Maksaako Macron-bonus 31. joulukuuta 2020 asti?