Vaikka lähes 20 % ranskalaisista seuraa kroonista sairautta, useat miljoonat nuoret, päiväkodista yliopistoon, oppilaat tai opiskelijat yrittävät päivittäin jatkaa kouluaan tai yliopisto-opintojaan. Nämä ryhmät, joita mahdollisesti estää sairauteen liittyvä tilapäinen tai pitkäkestoinen vamma, vaativat useissa tapauksissa asianmukaista tukea, jota varten opetus- ja ohjaushenkilöstöä on koulutettava. MOOC "Inklusiiviseen kouluun esikoulusta korkea-asteen koulutukseen" haluaa tässä yhteydessä tarjota perus- ja/tai lisätietoa koulutustuesta oppilaille ja opiskelijoille, joita seurataan vakaviin kroonisiin sairauksiin (mukaan lukien syövät ja sairaudet) liittyvien vammaisuustilanteiden varalta. / tai harvinaiset sairaudet).

Etenkin kuorotyössä se antaa puheenvuoron kasvatusalan ammattilaisille (opettajille, erikoisopettajille, mukana tuleville oppilaille tai vammaisille opiskelijoille), sosiaalityöntekijöille ja tukiammattilaisille (terveysvälittäjä, sosiaalityöntekijä), erikoislääkäreille ja opettaja-tutkijoille.

Jatka artikkelin lukemista alkuperäisellä sivustolla →

LUE  Tee diaesitys esityksesi mukana