Osittainen toiminta: common law -järjestelmä

Common law -osatoimintakorvauksen laskemisen tuntipalkka on edelleen 60 % bruttoviitepalkasta, joka on rajoitettu 4,5 tuntipalkkaan.

Työntekijälle maksettavan korvauksen laskennassa käytettävä korko pysyy 70 prosentissa bruttomääräisestä viitepalkasta, rajoitettuna 4,5 tunnin minimipalkkaan 30. huhtikuuta asti.

Mikä tekee loput 15 prosentin riippuvaisiksi työnantajista, jotka ovat riippuvaisia ​​yhteisestä oikeusjärjestelmästä. Tämän tason tuki on tällä hetkellä suunniteltu 30. huhtikuuta asti.

36 prosentin osittaisen toiminnan korvauksen osuutta olisi teoriassa sovellettava 1. toukokuuta 2021.

Osittainen toiminta: suojatut alat (liitteet 1 ja 2 tai S1 ja S1bis)

Työnantajat, joiden päätoimialana on:

luettelo, johon viitataan liitteenä 1 tai S1 ja joka sisältää erityisesti matkailu-, hotelli-, ateriapalvelu-, urheilu-, kulttuuri-, matkustaja- ja tapahtumasektorit; luettelo nimeltä liite 2 tai S1bis, joka ryhmitellään yhteen ns. siihen liittyvät alat ja joiden pääasiallinen toiminta näkyy liitteessä 2 ja joka on kärsinyt jonkin verran ...