Osittaisen toiminnan korvaus

Työntekijälle maksetut korvaukset

Kun otetaan huomioon terveystilanne, yhteisoikeuden uudistetun osittaisen toiminnan (alun perin 1. marraskuuta 2021) voimaantulo lykätään lopulta 1. tammikuuta 2021. Näin ollen 31. joulukuuta 2020 saakka Työnantajan työntekijälle maksama osittainen aktivointilisä on edelleen 70 prosenttia bruttotuntituntitasosta (Labor C., art. R. 5122-18).

Asetus n: o 2020-1316 Siinä annetaan myös yksityiskohdat palkallisen loman korvaavan korvauksen ja osittaisen toiminnan tuen keräämisestä. Kun palkattua lomaa on maksettava korvauksena, marraskuun 1. päivästä lähtien se maksetaan osittaisen toimintakorvauksen lisäksi.

1. tammikuuta 2021 alkaen korko nousee 60 prosenttiin viitetuntipalkasta; viitepalkka on rajoitettu 4,5-kertaiseen minimipalkkaan. Suojattujen alojen hyvityksiä ei periaatteessa enää koroteta.

Palkkojen laskemisen osalta 2020. lokakuuta 1316 annetussa asetuksessa nro 30-2020 täsmennetään palkan laskemisen ehdot työntekijöille, jotka saavat muuttuvan palkan osia tai maksavat epäsäännöllisesti.

Jatka artikkelin lukemista alkuperäisellä sivustolla →

LUE  Rahoita yritystäsi