Nykyään ostovoima on osa monien ranskalaisten jokapäiväistä elämää. Tämä on'tilastollinen työkalu jonka on kehittänyt ja käyttää National Institute of Statistics and Economics (INSEE). Kuitenkin jokapäiväiset tunteet ja numerot ovat usein ristiriidassa. Mitä sitten vastaa ostovoiman käsite tarkalleen ? Mitä meidän pitäisi tietää nykyisen ostovoiman heikkenemisestä? Näemme kaikki nämä kohdat yhdessä seuraavassa artikkelissa! Keskity!

Mitä ostovoima konkreettisesti tarkoittaa?

mukaan INSEE:n ostovoiman määritelmä, tämä on voima, jota edustaa tavaroiden ja palveluiden määrä joita voi ostaa tuloilla. Sen kehitys liittyy suoraan hintojen ja tulojen kehitykseen joko:

  • travail;
  • iso alkukirjain ;
  • perhe-etuudet;
  • sosiaaliturvaetuudet.

Kuten olet ymmärtänyt, ostovoima on siis tavaroiden ja palveluiden määrä, johon omaisuutesi mahdollistaa pääsyn. Ostovoima riippuu tässä tapauksessa tulotasosta sekä arjessa välttämättömien tuotteiden hinnoista.

Muutos ostovoimassa edustaa siten eroa kotitalouksien tulojen muutoksen ja hintojen muutoksen välillä. Ostovoima kasvaa, jos hintojen nousu jää tulorajan alapuolelle. Muuten se pienenee.

Toisaalta, jos liikevaihdon kasvu on vahvempi kuin hinnat, tässä tapauksessa korkeammat hinnat eivät välttämättä tarkoita ostovoiman menetystä.

LUE  Tuplaa tuottavuus: ajanhallinta ilman todolistia

Mitä seurauksia ostovoiman heikkenemisestä on?

Inflaatio on hidastunut huomattavasti huhtikuusta 2004 lähtien, mutta hintojen nousun tunne palasi viime vuoden syyskuussa. Useat tutkimukset osoittavat, että inflaatiolla on ollut merkittävä negatiivinen vaikutus kotitalouksien kulutusmenojen määrään (tappion arvioidaan olevan noin 0,7 prosenttiyksikköä), joten koettu inflaatiokäyrä ja laskettu inflaatiokäyrä eroavat toisistaan.

Myös ostovoima kotitaloutta kohden on pysynyt vakaana usean vuoden ajan. Palkkatulot nousivat vain vaatimattomasti varsinkin yksityisellä sektorilla. Pieni ostovoiman heikkeneminen jonkin aikaa sitten rohkaisi kuitenkin tuntemaan hintojen noususta. Inflaatio-odotusten nousun myötä syntyy uutta kulutuskäyttäytymistä. Kuluttajat pitävät kiinni perusasioista ja kieltävät kaiken tarpeettoman luettelostaan.

Se on vähän sama periaate kuin pankkisektorilla säästöjärjestelmillä. Jos säästötilin korko on inflaatiota alhaisempi, säästetyn pääoman ostovoima menetetään automaattisesti! Tulet ymmärtämään, kuluttaja ei hallitse ostovoimaansa, se kärsii vain markkinoiden kysynnän ja tarjonnan lain, mutta myös huolestuttavan palkkojen vakauden aiheuttamista sivuvahingoista.

Mitä pitää muistaa ostovoiman heikkenemisestä

Kuluttajatavarasektorin alhaisemmat hinnat pienentävät myyntimääriä. Vuoden 2004 aikana raaka-aineet (maatalous- ja elintarviketuotteet) volyymi laski 1,4 %. On huomattava, että tätä laskua ei ole havaittu koskaan aikaisemmin.

LUE  Ammattilaiset uudelleenkoulutuksessa: oletko ajatellut työn opiskelua? 

Heikon ostovoiman kasvun aikana kotitalouksien päätökset ovat hankalia. Ruoka edustaa yhä pienempää osaa kotitalouden budjetti (vain 14,4 % vuonna 2004), hintojen alennukset supermarketeissa ovat kuluttajille näkymättömiä. On olemassa joukko kansainvälisesti kehitettyjä standardeja, jotka mittaavat kotitalouksien ostovoiman muutoksia ajanjaksosta toiseen. Ostovoiman muutos saatu ero on:

  • GDI:n (brutto käytettävissä oleva tulo) kehitys;
  • "Deflaattorin" kehitys.

Hinnankorotukset vaikuttavat enemmän kolmen neljäsosan ranskalaisista ostovoimaan. Erityisesti ruoan ja energian hinta, kaksi menoerää, joita kotitaloudet pääasiassa odottavat valtion tuki.