Vuoden 2021 sosiaaliturvarahoitusta koskeva laki kaksinkertaistaa luokitusloman keston ammatillisen uudelleenkoulutuksen yhteydessä. Yliluokka pidetään irtisanomisaikana ja työntekijä saa tavanomaisen palkkansa. Jos luokitteluvapaa ylittää irtisanomisajan, laissa säädetään, että työnantajan tänä aikana maksamaan korvaukseen sovelletaan samaa sosiaalijärjestelmää kuin osittaiseen toimintatukeen. Tätä viimeistä toimenpidettä sovelletaan myös liikkumisvapaaseen 12 ensimmäisen kuukauden aikana tai 24 kuukauden ajan myös ammatillisen uudelleenkoulutuksen yhteydessä.

Uudelleensijoittamisloma ja liikkumisvapaat: työn paluun edistäminen

Uudelleenluokitteluvapaat

Yrityksissä, joissa on vähintään 1000 XNUMX työntekijää, taloudellisen irtisanomisen suunnitellessa työnantajan on tarjottava kyseiselle työntekijälle siirtovapaata.
Tämän vapaan tarkoituksena on tarjota työntekijälle mahdollisuus hyötyä koulutustoimista ja työnhaun tukiyksiköstä. Työnantaja rahoittaa uudelleensijoittamistoimia ja korvauksia.

Loman enimmäiskesto on periaatteessa 12 kuukautta.

Liikkuvuusloma

Työehtosopimuksen puitteissa, joka liittyy työehtosopimuksen irtisanomiseen tai johtamiseen ...