Etätyö: toimintasuunnitelma sen käytön vahvistamiseksi

Viruksen ja sen muunnosten erittäin korkean liikkuvuuden vuoksi Jean Castex pyytää yrityksiä pysymään valppaina saastumisriskeissä ja mainitsee Institut Pasteurin viimeisimmän tutkimuksen, joka osoittaa, että työpaikat edustavat 29% tunnistetuista tapauksista.

Kaikkien yritysten, jotka pystyvät, on siis jatkettava etätyön tekemistä niin paljon kuin mahdollista ja pidettävä kasvotusten päivä sitä haluaville työntekijöille. Tavoitteena on aina vähintään 4 viidestä päivästä etätyössä.

Huolimatta hallituksen erilaisista toimista, jotka muistuttavat ihmisiä siitä, että etätyön on oltava sääntö kaikessa sen mahdollistavassa toiminnassa, etätyön taso on edelleen matalampi kuin marraskuussa.

Etätyön käytön tehostamiseksi sisäministerin, työministerin ja virkamiesten ministerin 18. maaliskuuta 2021 antamassa ohjeessa kehotetaan siksi tehostetun valvonnan alaisiksi joutuneiden osastojen prefektejä käyttöön toimintasuunnitelma.

Tässä ohjeessa täsmennetään, että tässä toimintasuunnitelmassa voidaan erityisesti säätää:

järjestelmälliset yhteydet yrityksiin, jotka ...