Tämän kurssin loppuun mennessä pystyt:

  • Opettele ottaen huomioon opiskelijoiden kognitiiviset rajoitukset.
  • Opeta tavalla, joka edistää pitkäaikaisen muistin säilyttämistä.
  • Tunnista häiritsevän käyttäytymisen määräävät tekijät.
  • Laadi strategia oppilaiden käyttäytymisen hallitsemiseksi.
  • Tunnista opiskelijoiden motivaatioon vaikuttavat käytännöt.
  • Edistä sisäistä motivaatiota, oppimisen itsesääntelyä ja kehitä metakognitiivisia strategioita opiskelijoissasi.

Kuvaus

Tämän Moocin tavoitteena on suorittaa opettajien psykologian koulutus. Se kattaa kolme hyvin erityistä aihetta, jotka molemmat ymmärretään erittäin hyvin vuosikymmenien psykologian tutkimuksen ansiosta ja jotka ovat opettajille ehdottoman tärkeitä:

  • Muisti
  • Käyttäytyminen
  • motivaatio.

Nämä kolme ainetta valittiin niiden luontaisen tärkeyden ja poikkisuuntaisen kiinnostuksen vuoksi: ne ovat tärkeitä kaikissa aineissa ja kaikilla koulun tasoilla, päiväkodista korkeakouluun. Ne koskevat 3 % opettajia.

Jatka artikkelin lukemista alkuperäisellä sivustolla →

LUE  Ilmainen: Kuinka luoda mikroyritys verkossa