Nykyaikainen työ on tehnyt Psykososiaaliset riskit (PSR) yksi jatkuvasti kasvava ongelma työpaikalla. Tänään stressistä on tullut ensimmäinen riski työntekijöiden terveyden vuoksi.

Työnantajalle, RPS:n estäminen on lakisääteinen velvollisuus kun otetaan huomioon niiden merkittävät seuraukset yksilöiden henkiselle ja fyysiselle terveydelle. Se on myös a suuri taloudellinen ja suoritustaakka yritykselle.

Tässä yhteydessä ja ottaen huomioon stressin lähteiden moninaisuus ja tämän ilmiön subjektiivinen ja joskus näkymätön luonne, on tarpeen antaa suuntaviivat rakentamiselle. PSR:n vastaisen arvioinnin ja ehkäisyn lähestymistapa. Tämä MOOC tarjoaa heille kokonaisuuden välineitä tiukan lähestymistavan omaksumiseksi diagnoosissa, arvioinnissa ja PSR:n vastaisten toimien täytäntöönpanossa.