Työehtosopimukset: kuinka turvautua pitkäaikaiseen osatoimintaan (APLD)?

Osittainen pitkäaikainen toiminta (tunnetaan myös nimellä APLD), jota kutsutaan myös "alennettuun työelämään (ARME)" on valtion ja UNEDICin yhteisrahoittama järjestelmä. Sen tehtävänä on antaa yrityksille mahdollisuus lyhentää työtunteja, jotka kohtaavat pysyvän toiminnan vähenemisen. Vastineeksi yrityksen on tehtävä tiettyjä sitoumuksia, erityisesti työllisyyden säilyttämisen osalta.

Kokoa tai toimialaa koskevia kriteerejä ei vaadita. Tämän järjestelmän perustamiseksi työnantajan on kuitenkin turvauduttava perustamis-, yritys- tai konsernisopimukseen tai soveltuvin osin laajennettuun sivuliikkeen sopimukseen. Jälkimmäisessä tapauksessa työnantaja laatii asiakirjan toimialasopimuksen määräysten mukaisesti.

Työnantajan on myös hankittava vahvistus tai hyväksyntä hallinnolta. Käytännössä hän lähettää työehtosopimuksen (tai yksipuolisen asiakirjan) DIRECCTElleen.

DIRECCTE:llä on sitten 15 päivää (vahvistettava sopimus) tai 21 päivää (hyväksyttävä asiakirja). Jos hänen asiakirjansa hyväksytään, työnantaja voi hyötyä järjestelmästä kuuden kuukauden ajan, joka voidaan uusia, enintään 6 kuukaudeksi, peräkkäin tai ei, kolmen peräkkäisen vuoden aikana.

Käytännössä…