In CRPE kin wurde útfierd yn it bedriuw fan 'e meiwurker as yn in oar bedriuw. Yn beide gefallen is de ymplemintaasje fan 'e CRPE ûnder foarbehâld fan:

fan a konvinsje ûndertekene troch de wurknimmer, syn wurkjouwer en it primêr soarchfûns of it algemien sosjale feiligensfûns, ôfhinklik fan it gefal;
En a taheaksel oan it wurkkontrakt tekene troch de meiwurker.

De oerienkomst wurdt troch it primêr soarchfûns of it algemien sosjaal fûns, ôfhinklik fan it gefal, foar ynformaasje oerbrocht nei de regionale direksje ekonomy, wurkgelegenheid, arbeid en solidariteit (DREETS).

De folgjende ynformaasje is opnommen yn 'e oerienkomst foar beropsûnderwiis fan it bedriuw:

Le bedrach fan kompensaasje betelle oan de meiwurker. Dizze beleanning kin net minder wêze as de beleanning fan 'e meiwurker foar de stop foarôfgeand oan' e CRPE;
La diel fan 'e beleanning droegen troch de wurkjouwer (of troch it hostbedriuw ôfhinklik fan oft de CRPE wurdt útfierd binnen it bedriuw fan 'e meiwurker as yn in oar bedriuw);
La fraksje fan 'e fergoeding bedekt troch de CPAM of de CGSS ôfhinklik fan it gefal. It bedrach

Trochgean mei it lêzen fan it artikel op 'e orizjinele side →

READ  Boost foar ferienings en sosjaal yn it budzjet 2021