Wannear't de belestingtsjinst jo gjin taryf foarsjocht as ûnderdiel fan 'e boarnebelesting, moat foar bepaalde meiwurkers in neutraal taryf tapast wurde. Dit taryf, dat is oan jo om te bepalen, wurdt ynsteld mei de standert taryfrasters. Dizze rasters wurde wurdearre troch de finansjele wet fan 2021.

Belesting op rekken: it weromhâlden taryf

As ûnderdiel fan 'e ûntheffingsbelesting leverje de belestingautoriteiten jo it ûnthâlden taryf foar elke meiwurker.

D'r binne ferskate manieren om dit heffingstarief te bepalen:

  • it taryf of it normale taryf dat wurdt berekkene foar de belestinghûshâlding op basis fan de lêste ynkomstenbelestingopgaven fan 'e wurknimmer;
  • it yndividualisearre taryf dat in opsje is foar pearen troud of keppele troch in PACS. Dit taryf wurdt foar elke spouse ynsteld neffens har persoanlik ynkommen. It mienskiplike ynkommen fan 'e belestinghûshâlding bliuwt ûnderwerp fan it belestingtarief foar húshâlden ...