Training op 'e wurkplak formaliseart hjoed de oankeap fan kennis, sawol technysk as gedrach, dy't oant no ta ynformeel waard útfierd.