Mei yngong fan 25 febrewaris 2021 hawwe de tsjinstferliening foar arbeidsgesondheid (OHS) de mooglikheid om bepaalde kategoryen meiwurkers te faksinearjen. Foar dit doel hat it Ministearje fan Arbeid in faksinaasjeprotokol ynsteld.

Faksinaasjekampanje troch de tsjinstferliening foar sûnenssoarch: minsken fan 50 oant 64 jier ynklusief mei ko-morbiditeiten

Dizze ynintingskampanje giet oer minsken fan 50 oant 64 jier ynklusief mei ko-morbiditeiten. It faksineprotokol troch beropsdokters listet de oanbelangjende patologyen:

kardiovaskulêre patologyen: komplisearre arteriële hypertensie (hypertensie) (mei kardiale, renale en vasculo-cerebrale komplikaasjes), skiednis fan beroerte, skiednis fan koronêre arterysykte, skiednis fan hertchirurgie, hertfalstadium NYHA III of IV; ûnbalâns of komplisearre diabetes; chronike respiratory pathologies dy't wierskynlik dekompensearje by in firale ynfeksje: obstruktive broncho-pneumopathy, swiere astma, pulmonary fibrosis, sliep apnea syndroom, cystyske fibrosis yn it bysûnder; obesitas mei body mass index (BMI) ≥ 30; progressive kanker ûnder behanneling (útsein hormoanen terapy); cirrhosis op poadium B fan de Child Pugh skoare op syn minst; oanberne of ferwurven immunosuppresje; grutte sikkelselsyndroam of skiednis fan splenektomy; motor neuron sykte, myasthenia gravis, multiple sklerose, sykte