Foarige ynterview: definysje

Foardat jo in ûntslach beskôgje, moatte jo de meiwurker útnoegje foar in foarriedich petear.

It doel fan dit foarriedige ynterview is om jo ta te stean foar dialooch mei de meiwurker:

presintearje de redenen dy't jo liede om syn ûntslach te beskôgjen; krije har ferklearrings (Labour Code, art. L. 1232-3).

Ferjit net oan te jaan, yn 'e útnoegingsbrief, dat de meiwurker kin wurde holpen:

in persoan fan har kar út it personiel fan it bedriuw; as in adviseur op in list opsteld troch de prefekt, as it bedriuw gjin personielsfertsjintwurdigers hat.

Foar oare modellen dy't keppele binne oan de ûntslachproseduere (ûntslachnotifikaasje), adviseart Editions Tissot har dokumintaasje "Kommentaarmodellen foar personielsbehear".

Foar-ynterview: ynterne assistinsje

yes, as wurkjouwer, kinne jo tidens dit ynterview wurde holpen troch in persoan út it bedriuw.

Mar pas op, dizze persoan moat ymperatyf by it bedriuw hearre. Jo kinne gjin persoan fan bûten kieze, bygelyks:

in meiwurker fan 'e groep dêr't jo bedriuw ta heart; in oandielhâlder fan it bedriuw; in advokaat as in balju.

De oanwêzigens fan in rjochterlike offisier, sels ...