Elkenien docht de ekonomy: konsumearje, sels produsearje, ynkommen sammelje (salarjen, útkearingen, dividenden, ensfh.), besteegje se út, mooglik in part fan ynvestearje - in mingsel fan hast automatyske deistige hannelingen en net needsaaklik maklike besluten om te nimmen. Elkenien praat oer de ekonomy: op de radio, op ynternet, op it televyzjenijs, yn it kommersjele kafee (echt of firtueel), mei de famylje, by de pleatslike kiosk - opmerkings, analyzes ... it is net altyd maklik om dwaan it oandiel fan dingen.

Net elkenien, oan 'e oare kant, beslút om mei te dwaan oan ekonomystúdzjes. En jo, jo tinke der oer. Mar witte jo wat te ferwachtsjen? Hawwe jo enig idee fan 'e fakken dy't jo sille moatte studearje? De ferskate kursussen dy't jo sille wurde oanbean? Karriêres dy't mooglik wurde oan 'e ein fan jo universitêre kursus yn ekonomy? Om jo beslút te ynformearjen, besiket dizze MOOC dizze fragen te beantwurdzjen.