Printfreonlik, PDF & e-mail

Jo binne de wurkjouwer fan in meiwurker dy't swierrichheden tsjinkomt op syn wurkplak yn ferbân mei syn sûnens of syn beheining.

As part fan it baan behâld, ôfhinklik fan de situaasje fan jo meiwurker en de mooglikheden fan jo bedriuw kin in baanoanpassing beskôge wurde om jo meiwurker yn goede omstannichheden yn 'e baan te hâlden.

De oanpassing fan it wurkplak fan in meiwurker yn it ramt fan wurkbehâld kin plakfine:

nei in ûngelok (beropsmjittich of net), nei in sykte (profesjoneel al dan net), by it ferskinen of ûntstean fan in beheining, by feroarings yn de beropsomjouwing dy't fan ynfloed binne op it wurkfermogen fan de meiwurker.

Yn dizze situaasjes kinne jo en jo meiwurker yn kontakt wêze mei de arbeidsgeneeskunde. Yn it gefal dat de arbeidsdokter maatregels foarstelt om it wurkplak oan te passen, moatte jo dizze foarstellen yn oerweging nimme.

Wat binne de mooglike arranzjeminten?

De dokter foar sûnenssoarch kin yn 'e mande mei spesjalisearre akteurs lykas Cap emploi of CARSAT maatregels foarstelle lykas in oanpassing fan 'e wurkdruk, wurktiden

READ  Ofwêzigens fan BDES: in oarsaak foar ûntslach?