Sykferlof: lit de wurkjouwer sa gau mooglik ynformearje

De meiwurker mei sykteferlof moat earst en sa fluch mooglik syn wurkjouwer op 'e hichte bringe. Unôfhinklik fan 'e brûkte middels (tillefoan, e-post, faks), se profitearje fan in maksimale perioade fan 48 oeren om te hanneljen, útsein yn it gefal fan geunstiger kontraktuele of kontraktuele bepalingen. Derneist is hy ferplichte syn ôfwêzigens te rjochtfeardigjen troch in te stjoeren medysk sertifikaat fan sykteferlof, Dit sertifikaat (formulier Cerfa n ° 10170 * 04) is in dokumint opsteld troch Sosjale Feiligens en foltôge troch de dokter wêzen konsult, It bestiet út trije dielen: twa binne bedoeld foar it primêre sûnensfersekeringsfûns (CPAM), ien foar de wurkjouwer.

It sertifikaat moat binnen de yn de cao foarskreaune tiid of, by gebreke, binnen in 'redlike tiid' oan de wurkjouwer (diel 3 fan it formulier) stjoerd wurde. Om gjin skeel te foarkommen, is it dêrom altyd de foarkar omstjoer syn sykteferlof binnen 48 oeren.

Likegoed hawwe jo allinich 48 oeren om dielen 1 en 2 fan jo siikferlof te stjoeren nei de medyske tsjinst fan jo sûnensfersekeringfûns.