Maidir le costais oideachais, cuireann an fostaí na cearta atá cláraithe ar a chuntas oiliúna pearsanta (CPF) i bhfeidhm ionas gur féidir leis a chúrsa oiliúna a mhaoiniú. Féadfaidh sé leas a bhaint freisin as maoiniú breise a íoctar le Transitions Pro ag maoinitheoirí atá údaraithe chun íocaíochtaí a dhéanamh ar an CPF (OPCO, fostóir, údaráis áitiúla, etc.). Sa chomhthéacs seo, is ar an Transitions Pro a iompraíonn na costais oideachais. Clúdaíonn siad freisin costais choimhdeacha arb éard iad costais iompair, béilí agus lóistín, faoi choinníollacha áirithe. I gcás fostaithe a bhfuil pointí faighte acu faoin gcuntas um chosc gairmiúil (C2P), is féidir leo na pointí seo a úsáid chun cur lena gcuntas oiliúna gairmiúla. Le haghaidh tuilleadh eolais, is féidir leat dul i gcomhairle leis an suíomh seo a leanas https://www.compteprofessionnelprevention.fr/home/salarie/vous-former/vos-demarches.html

Maidir le luach saothair, clúdaíonn Transitions Pro luach saothair an fhostaí le linn a chúrsa oiliúna, chomh maith leis na ranníocaíochtaí slándála sóisialta gaolmhara agus na muirir dhlíthiúla agus chonarthacha. Íocann an fostóir an luach saothair seo leis an bhfostaí, sula n-aisíocann an Transitions Pro inniúil é.
I gcuideachtaí a bhfuil níos lú ná 50 fostaí acu, baineann an fostóir leas, arna iarraidh sin aige, as an luach saothair a íocadh agus na ranníocaíochtaí slándála sóisialta comhdhlíthiúla agus traidisiúnta i bhfoirm airleacain, a aisíoc sa

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Trácht saor in aisce a mhéadú ar do shuíomh