Ag tabhairt an bhóthair chuig dhearcadh nua: litir éirí as ó thiománaí otharchairr chun imeacht le haghaidh oiliúna

 

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

[Seoladh]

[Cód zip] [Baile]

 

[Ainm an fhostóra]

[Seoladh seachadta]

[Cód zip] [Baile]

Litir chláraithe le admháil go bhfuarthas í

Ábhar: Éirí as

 

Madame, Monsieur,

Cuirim in iúl duit leis seo mo chinneadh éirí as mo phost mar thiománaí otharchairr le do chuideachta, i bhfeidhm [dáta éirí as oifig].

Le linn dom a bheith fostaithe leat, tá taithí thar a bheith luachmhar faighte agam i gcúram leighis éigeandála, i mbainistíocht cásanna, i strus, ag obair le gairmithe cúram sláinte eile, agus ag leanúint prótacail leighis.

Chinn mé, áfach, leanúint ar aghaidh le mo ghairm bheatha i réimse eile agus mar sin rinne mé an cinneadh deacair éirí as mo phost. Táim réidh oibriú leat chun tiománaí nua a thionscnamh más gá.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat as do thuiscint agus tacaíocht le linn mo ghairm bheatha laistigh de do struchtúr. Táim buíoch as na deiseanna a bhí agam oibriú le foireann chomh proifisiúnta agus tiomanta.

Glac le do thoil, a bhean uasail, le do thoil, le do thoil, le mo dhea-mhéin.

 

 

[Comhphobal], 28 Márta, 2023

                                                    [Sinigh anseo]

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

 

Íoslódáil “Samhail-litir-éirí-as-imeacht-i-oiliúna-Driver-ambulance.docx”

Samhail-éirí as oifig-litir-le himeacht-in-oiliúint-ambulance-driver.docx – Íoslódáil 5733 uair - 16,54 KB

 

Sampla Litir um Éirí as Gairmiúil do Thiománaí Otharcharr: Ag Fágáil le haghaidh Deiseanna Níos Airde Íoctha

 

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

[Seoladh]

[Cód zip] [Baile]

 

[Ainm an fhostóra]

[Seoladh seachadta]

[Cód zip] [Baile]

Litir chláraithe le admháil go bhfuarthas í

Ábhar: Éirí as

 

Madame, Monsieur,

Is le brón a chuirim in iúl duit inniu mo chinneadh éirí as mo phost mar thiománaí otharchairr i do chuideachta. Fuair ​​​​mé tairiscint poist le déanaí do phost comhchosúil, ach le luach saothair níos mó buntáistí, agus chinn mé glacadh leis.

Ba mhaith liom mo bhuíochas ó chroí a ghabháil as an deis a thug tú dom oibriú i do chuideachta. Bhain mé taitneamh as gach nóiméad a chaith mé anseo, áit a bhfuair mé scileanna agus taithí luachmhar i réimse an iompair leighis éigeandála.

Ar an eolas faoin tábhacht a bhaineann le meas a bheith agam ar an bhfógra, geallaim oibriú le gairmiúlacht agus diongbháilteacht go dtí deireadh an fhógra, de réir m’oibleagáidí conartha. Is é [dáta imeachta] mo lá deiridh oibre.

Tuigim freisin an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag m’éirí as ar an bhfoireann agus ar na hothair, agus táim meáite ar gach is féidir a dhéanamh chun cur isteach a íoslaghdú. Bím réidh le cuidiú ar aon bhealach is féidir liom chun oiliúint mo chomharba a éascú agus aistriú éifeachtach a chinntiú.

Glac le do thoil, a bhean uasail, le do thoil, le do thoil, le mo dhea-mhéin.

 

 [Comhphobal], 29 Eanáir, 2023

                                                    [Sinigh anseo]

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

 

Íoslódáil “Litir-éirí as oifig-teimpléad-do-dheis-gairme-íoc-níos airde-Ambulance-driver.docx”

Samhail-éirí as oifig-litir-le haghaidh-gairme-deis-íoctha níos fearr-ambulance-driver.docx – Íoslódáil 5817 uair - 16,73 KB

 

Sampla litir éirí as tiománaí otharchairr ar chúiseanna leighis

 

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

[Seoladh]

[Cód zip] [Baile]

 

[Ainm an fhostóra]

[Seoladh seachadta]

[Cód zip] [Baile]

Litir chláraithe le admháil go bhfuarthas í

Ábhar: Éirí as

 

Madame, Monsieur,

Cuirim in iúl duit leis seo mo chinneadh éirí as mo phost mar thiománaí otharchairr i do chuideachta. Ar an drochuair, cuireann cúiseanna leighis iallach orm deireadh a chur le mo fhostaíocht.

Tuigim go bhféadfadh mo imeacht cur isteach ar an bhfoireann agus ar na hothair. Sin é an fáth go bhfuilim réidh cabhrú chomh fada agus is féidir liom an t-aistriú a éascú agus cabhrú le mo chomharba a chuid dualgas a ghlacadh.

Beidh meas agam freisin ar mo fhógra agus cinnteoidh mé go bhfágfaidh mé mo phost ar bhealach gairmiúil. Is é [deireadh an fhógra dáta] mo lá oibre deiridh, agus ba mhaith liom go dtiocfadh mo éirí as i bhfeidhm.

Go raibh maith agat as an deis a thug tú dom oibriú i do chuideachta agus cur leis an misean tábhachtach maidir le hiompar leighis ardchaighdeáin a sholáthar don phobal. Guím gach rath ar do chuideachta amach anseo.

Glac le do thoil, a bhean uasail, le do thoil, le do thoil, le mo dhea-mhéin.

 

  [Comhphobal], 29 Eanáir, 2023

   [Sinigh anseo]

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

 

Íoslódáil “Samhail-éirí as-litir-le haghaidh cúiseanna leighis-Medical-driver.docx”

Samhail-éirí as oifig-litir-le-cúiseanna-leighis-ambulance-driver.docx – Íoslódáil 5569 amanna - 16,78 KB

 

Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach litir éirí as oifig ghairmiúil a scríobh

Nuair a fhágann tú post, tá sé tábhachtach a fhágáil go gairmiúil agus measúil. Is éard atá i gceist leis seo fógra leordhóthanach a thabhairt agus litir éirí as oifig ghairmiúil a scríobh. Is doiciméad tábhachtach é litir éirí as oifig ghairmiúil a thaispeánann go bhfuil meas agat ar an gcuideachta agus go dtógann tú dáiríre d’imeacht.

Taispeáin go bhfuil tú gairmiúil

Léiríonn scríobh litir éirí as oifig ghairmiúil gur duine gairmiúil tú. Thóg tú an t-am le scríobh a doiciméad foirmiúil a chur in iúl don chuideachta go bhfuil tú ag fágáil, agus léiríonn sé go bhfuil tú dáiríre faoi do phost agus faoi do chaidreamh le d'fhostóir.

Coinnigh caidreamh maith le d'fhostóir

Trí litir éirí as oifig ghairmiúil a scríobh, taispeánann tú freisin go bhfuil cúram ort caidreamh maith a chothú le d’fhostóir. Fiú má fhágann tú an chuideachta, tá sé tábhachtach naisc ghairmiúla a choinneáil le do iar-chomhghleacaithe agus iar-cheannairí. B'fhéidir go mbeadh teistiméireachtaí ag teastáil uait sa todhchaí, nó fiú oibriú leis an gcuideachta seo arís lá amháin. Trí do ghairmiúlacht agus meas a léiriú don chuideachta nuair a fhágann tú, is mó an seans go mbeidh dea-chaidreamh oibre agat.

Seachain míthuiscintí agus fadhbanna dlíthiúla

Ar deireadh, is féidir le litir ghairmiúil éirí as oifig cabhrú le míthuiscintí agus saincheisteanna dlíthiúla a sheachaint. I ag cur ar an eolas go soiléir Má fhágann tú cuideachta agus má mhíníonn tú na fáthanna a d'fhág tú is féidir míchumarsáid agus míthuiscintí a d'fhéadfadh teacht chun cinn níos déanaí a sheachaint. Is féidir leat freisin fadhbanna dlíthiúla a sheachaint trí cloí le téarmaí do chonartha agus fógra leordhóthanach a thabhairt.

Conas litir éirí as oifig ghairmiúil a scríobh

Anois go bhfuil a fhios agat cén fáth go bhfuil sé tábhachtach litir éirí as oifig ghairmiúil a scríobh, conas ba cheart duit é a scríobh? Seo roinnt leideanna chun cabhrú leat:

  • Seol an litir chuig d’fhostóir nó chuig bainisteoir acmhainní daonna.
  • Luaigh go soiléir go bhfuil sé ar intinn agat éirí as agus dáta d'imeachta.
  • Bí gearr agus díreach i do chuid míniúcháin, gan dul isteach i bhfad ró-mhionsonraithe.
  • Cuir in iúl do bhuíochas as na deiseanna a chuireann an chuideachta ar fáil agus na scileanna atá sealbhaithe agat.
  • Déan tairiscint chun cabhrú leis an aistriú agus an t-aistriú chuig do chomharba a éascú.
  • Sínigh an litir agus coinnigh cóip de do thaifid phearsanta.