Ar an gcéad dul síos, caithfidh an fostóir a bheith soiléir faoin gcuspóir atá á leanúint ag an oiliúint atá beartaithe. Is féidir an gníomh seo a dhéanamh i ndáiríre chun oibleagáid dhlíthiúil a shásamh, rud a tharlaíonn go minic maidir le gníomhaíochtaí nó feidhmeanna rialáilte a fheidhmiú: tiománaithe innealra nó feithiclí áirithe, cáilíocht an gharda tarrthála a fháil nó a athnuachan. Cuideachta (SST)… 

Féadann oiliúint a chinntiú freisin go ndéantar scileanna na bhfostaithe a oiriúnú dá stáisiúin oibre nó dá n-infhostaitheacht i gcomhthéacs gairmiúil atá ag síorathrú agus, mar shampla, tábhacht mhéadaitheach na dteicneolaíochtaí digiteacha. Níor cheart dearmad a dhéanamh ar an oibleagáid dhúbailte seo i bhfianaise chásdlí a mheabhraíonn, cinneadh i ndiaidh cinnidh, freagracht an fhostóra san ábhar seo (féach an t-alt ar idirphlé agus oiliúint shóisialta).

Réamhriachtanas eile is ea próifíl agus líon iomlán na rannpháirtithe sa ghníomh/gníomhartha oiliúna atá le cur i bhfeidhm a shainiú go beacht: is féidir go tapa fadhbanna a bheith ag baint le cinneadh a dhéanamh líon suntasach fostaithe a chur chuig oiliúint ag an am céanna i gcás ina dtarlaíonn sé sin. gníomhaíocht tobann nó carnadh neamhláithreachtaí neamhphleanáilte. Ar ndóigh, dá lú méid na cuideachta, is mó a mhéadaíonn na deacrachtaí seo. Ba chóir aird ar leith dá bhrí sin

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Bunúsacha na gclárú