Sa tsraith agallamh seo, pléann údar, fiontraí, soiscéalaí agus fear gnó Guy Kawasaki gnéithe éagsúla de shaol an ghnó. Foghlaim conas tosaíochtaí a shocrú, pleananna gnó ar theip orthu a sheachaint, fréamhshamhlacha a chruthú, margaí nua a réamh-mheas, úsáid a bhaint as na meáin shóisialta agus go leor eile. Ag deireadh an tseisiúin fhíse saor in aisce seo, beidh cur chuige níos praiticiúla agus níos dinimiciúla agat i leith gnó agus a gcaidreamh leis na meáin shóisialta.

Cruthú plean gnó

Ar dtús, déanfaidh tú cur i láthair gairid agus cuirfidh tú do phlean gnó i láthair.

Is féidir an dréachtphlean gnó a roinnt ina thrí chuid.

– Cuid 1: Réamhrá ar an tionscadal, ar an margadh agus ar an straitéis.

– Cuid 2: Cur i láthair an bhainisteora tionscadail, na foirne agus an struchtúir.

– Roinn 3: Dearcadh airgeadais.

Cuid 1: Tionscadal, margadh agus straitéis

Is é is cuspóir don chéad chuid seo den phlean gnó do thionscadal a shainiú, an táirge is mian leat a thairiscint, an margadh inar mian leat oibriú agus an straitéis is mian leat a chur i bhfeidhm.

Is féidir an struchtúr seo a leanas a bheith ag an gcéad chuid seo:

 1. plean/togra: tá sé tábhachtach cur síos soiléir agus beacht a dhéanamh ar an táirge nó ar an tseirbhís is mian leat a thairiscint (gnéithe, teicneolaíochtaí a úsáidtear, buntáistí, praghas, spriocmhargadh, etc.)
 2. anailís ar an margadh ina n-oibríonn tú: staidéar ar sholáthar agus éileamh, anailís ar iomaitheoirí, treochtaí agus ionchais. Is féidir taighde margaidh a úsáid chun na críche seo.
 3. Cur i láthair na straitéise forfheidhmithe tionscadail: straitéis ghnó, margaíocht, cumarsáid, soláthar, ceannach, próiseas táirgthe, sceideal cur chun feidhme.

Tar éis na chéad chéime, ba cheart go mbeadh a fhios ag léitheoir an phlean gnó cad a thairgeann tú, cé hé do spriocmhargadh agus conas a chuirfidh tú tús leis an tionscadal?

Cuid 2: Bainistíocht tionscadail agus struchtúr

Tá Cuid 2 den phlean gnó dírithe ar an mbainisteoir tionscadail, ar fhoireann an tionscadail agus ar raon feidhme an tionscadail.

Is féidir an chuid seo a eagrú go roghnach mar seo a leanas:

 1. Cur i láthair an bhainisteora tionscadail: cúlra, taithí agus scileanna. Tabharfaidh sé seo deis don léitheoir do scileanna a mheas agus a chinneadh an bhfuil tú in ann an tionscadal seo a chríochnú.
 2. Spreagadh chun an tionscadal a thosú: cén fáth ar mhaith leat an tionscadal seo a dhéanamh?
 3. Cur i láthair na foirne bainistíochta nó daoine tábhachtacha eile a bhfuil baint acu leis an tionscadal: Seo cur i láthair na bpríomhdhaoine eile a bhí páirteach sa tionscadal.
 4. Struchtúr dlíthiúil agus struchtúr caipitil na cuideachta a chur i láthair.

Ag deireadh an dara cuid seo, tá na heilimintí ag an té a léann an plean gnó chun cinneadh a dhéanamh ar an tionscadal. Tá a fhios aici cén bunús dlí atá leis. Conas a dhéanfar é agus cad é an spriocmhargadh?

Alt 3: Meastacháin

Is éard atá sa chuid dheireanach den phlean gnó na réamh-mheastacháin airgeadais. Ba cheart go mbeadh na nithe seo a leanas ar a laghad san áireamh i réamh-mheastacháin airgeadais:

 1. ráiteas ioncaim réamhaisnéise
 2. do chlár comhardaithe sealadach
 3. cur i láthair ar shreabhadh airgid réamh-mheasta don mhí
 4. achoimre maoinithe
 5. tuarascáil infheistíochta
 6. tuarascáil ar an gcaipiteal oibre agus a oibriú
 7. tuarascáil ar na torthaí airgeadais a bhfuiltear ag súil leo

Ag deireadh na coda deiridh seo, caithfidh an té a léann an plean gnó a thuiscint an bhfuil do thionscadal indéanta, réasúnta agus inmharthana ó thaobh airgeadais de. Tá sé tábhachtach na ráitis airgeadais a scríobh, iad a chomhlánú le nótaí agus iad a nascadh leis an dá chuid eile.

Cén fáth fréamhshamhlacha?

Is cuid thábhachtach den timthriall forbartha táirgí í an fhréamhshamhail. Tá roinnt buntáistí ag baint leis.

Deimhníonn sé go bhfuil an smaoineamh indéanta go teicniúil

Is é an sprioc atá le fréamhshamhaltú smaoineamh a iompú ina réaltacht agus a chruthú go gcomhlíonann an táirge na ceanglais theicniúla. Mar sin, is féidir an cur chuige seo a úsáid chun:

– Feidhmiúlacht an réitigh a thástáil.

– An táirge a thástáil ar líon teoranta daoine.

– Déan amach an bhfuil an smaoineamh indéanta go teicniúil.

Déan an táirge a fhorbairt sa todhchaí, b'fhéidir aiseolas úsáideoirí a chur san áireamh agus é a oiriúnú d'ionchais reatha an spriocghrúpa.

Comhpháirtithe a chur ina luí agus maoiniú a fháil

Is uirlis an-éifeachtach í an fhréamhshamhail chun comhpháirtithe agus infheisteoirí a mhealladh. Ligeann sé dóibh a bheith cinnte faoin dul chun cinn agus faoi inmharthanacht fhadtéarmach an tionscadail.

Féadfaidh sé airgead a bhailiú freisin le haghaidh fréamhshamhlacha níos forbartha agus an táirge deiridh.

Le haghaidh taighde custaiméara

Is straitéis éifeachtach é samplaí a thairiscint ag taispeántais agus imeachtaí poiblí eile. D'fhéadfadh rannpháirtíocht níos mó custaiméirí a bheith mar thoradh air. Má tá suim acu sa réiteach, is féidir leo ordú a dhéanamh ag an am céanna.

Ar an mbealach seo, is féidir leis an aireagóir na cistí is gá a chruinniú chun an táirge a tháirgeadh agus é a thabhairt chuig an margadh.

Chun airgead a shábháil

Buntáiste eile a bhaineann le fréamhshamhlú ná go sábhálann an chéim thábhachtach seo am agus airgead. Ligeann sé duit do réiteach a thástáil agus níos mó daoine a fháil chun é a fheiceáil agus a ghlacadh.

Sábhálann fréamhshamhail tú ó chur amú a lán ama agus airgid ag forbairt agus ag díol réitigh nach n-oibríonn nó nach gceannaíonn aon duine.

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →