Faoi dheireadh an chúrsa seo, beidh tú in ann:

  • na dúshláin a bhaineann le haistrithe éiceolaíochta, eacnamaíocha, fuinnimh agus sóisialta a thuiscint, agus iad a chur i bhfeidhm ar réaltachtaí do chríche,
  • treochlár a bheidh bunaithe ar an trasdul a thógáil,
  • greille léitheoireachta a bhunú chun athbhreithniú a dhéanamh ar do thionscadail maidir le forbairt inbhuanaithe,
  •  feabhas a chur ar do thionscadail trí inspioráid a fháil ó réitigh nithiúla agus nuálaíocha.

Tuairisc

Tá na rabhaidh ó eolaithe foirmiúil: is mór na dúshláin atá ann faoi láthair (éagothroime, aeráid, bithéagsúlacht, etc.). Is eol dúinn go léir é: tá ár múnla forbartha i ngéarchéim, agus tá an ghéarchéim éiceolaíoch reatha á cruthú aige. Caithfimid é a athrú.

Táimid lánchinnte gur féidir aghaidh a thabhairt ar na dúshláin seo ag an leibhéal críochach agus go bhfuil na húdaráis áitiúla go mór chun tosaigh san aistriú. Mar sin, tugann an cúrsa seo cuireadh duit iniúchadh a dhéanamh ar cheisteanna na n-aistrithe éiceolaíochta, eacnamaíocha, fuinnimh agus sóisialta sna críocha - trí shampla a ghlacadh ó thaithí

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Foirmeacha idirghníomhacha i Word