Ceanglaítear ar fhostóirí cuid de chostais taistil na bhfostaithe a úsáideann iompar poiblí a chlúdach.

Ní mór na turais seo a dhéanamh le hiompar poiblí nó le seirbhísí poiblí ar cíos rothair.

Is é atá i gceist le clúdach ná 50% ar a laghad de chostas na dticéad síntiús le haghaidh turais idir an gnátháit chónaithe agus an áit oibre (Cód Saothair, ealaín. R. 3261-1).

Déantar aisíocaíocht ar bhonn táillí rang 2 agus caithfidh sé freagairt don turas is giorra idir an baile agus an áit oibre. Caithfidh sé tarlú ar a dhéanaí sa mhí tar éis an tréimhse ar úsáideadh an síntiús dó.

Tá pasanna a bhfuil an tréimhse bailíochta bliantúil dóibh faoi réir aisíocaíochta a dháiltear go míosúil le linn na tréimhse úsáide (Cód Saothair, ealaín. R. 3261-4).

Tá íocaíocht na gcostas iompair ag an bhfostóir faoi réir an tseachadta a sheachadadh nó, mura ndéanann sé sin, faoi chur i láthair na ndoiciméad ag an bhfostaí (Cód Saothair, ealaín. R. 3261-5).

, gan cruthúnas, níl aon oibleagáid ort cuid de chostas an síntiúis a chlúdach.

Bíodh a fhios agat go bhfuil ...

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Conas cárta gnó gairmiúil a dhéanamh i Microsoft Word?