Gníomhaíocht pháirteach: saoire le pá a fháil

Cuirtear gníomhaíocht pháirteach ar bun nuair a chuirtear iallach ar an gcuideachta a gníomhaíocht a laghdú nó a chur ar fionraí go sealadach. Féadann an córas fostaithe a chúiteamh in ainneoin na n-uaireanta nár oibríodh.

Tabhair faoi deara go meastar go bhfuil na tréimhsí nuair a chuirtear fostaithe i bpáirtghníomhaíocht mar am oibre éifeachtach chun saoire le pá a fháil. Dá bhrí sin, cuirtear na huaireanta neamh-oibre go léir san áireamh agus líon na laethanta saoire le pá a fuarthas á ríomh (Cód Saothair, art. R. 5122-11).

Neamh, ní féidir leat líon na laethanta saoire íoctha a fhaigheann an fostaí a laghdú mar gheall ar an bpáirtghníomhaíocht.

Ní chailleann an fostaí laethanta saoire le pá mar gheall ar na tréimhsí nuair a chuirtear i bpáirtghníomhaíocht é.

Gníomhaíocht pháirteach: laethanta RTT a fháil

Féadfaidh an cheist teacht chun cinn freisin maidir le laethanta RTT a fháil. An féidir leat líon na laethanta RTT a laghdú mar gheall ar thréimhsí gníomhaíochta páirteach? Níl an freagra chomh simplí le laethanta saoire le pá a fháil.

Go deimhin, braitheann sé ar do chomhaontú comhchoiteann chun an t-am oibre a laghdú. Beidh an freagra difriúil má fhaightear RTT