An uaillmhian an seicheamh seo de na PFUE tástáil a dhéanamh ar inniúlachtaí freagartha an Aontais Eorpaigh in aghaidh cibear-ghéarchéime trí na húdaráis pholaitiúla Eorpacha inniúla sa Bhruiséil a chur san áireamh, lasmuigh d’údaráis náisiúnta gach Ballstáit.

Leis an gcleachtadh, go háirithe an líonra CyCLONe a shlógadh, bhíothas in ann:

an t-agallamh idir na Ballstáit a neartú maidir le bainistiú straitéiseach géarchéime, de bhreis air sin ar an leibhéal teicniúil (Líonra CSIRTanna); Riachtanais choiteanna maidir le dlúthpháirtíocht agus cúnamh frithpháirteach a phlé i gcás mór-ghéarchéime idir na Ballstáit agus tosú ar mholtaí a shainaithint don obair atá le déanamh chun iad a fhorbairt.

Tá an seicheamh seo mar chuid de dhinimic a cuireadh tús leis roinnt blianta ó shin atá dírithe ar thacú le neartú inniúlachtaí na mBallstát chun déileáil le géarchéim chibearthionscanta agus le comhar deonach a fhorbairt. Ar an leibhéal teicniúil ar dtús trí líonra CSIRTanna, arna bhunú leis an treoir Eorpach um Shlándáil Faisnéise Líonra. Ar an dara dul síos, ar an leibhéal oibríochta a bhuíochas don obair a rinne na Ballstáit faoi chuimsiú CyCLONe.

Cad é an líonra CyCLONe?

An líonra CyCLone (Cibear

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Cad é HopHopFood?