Mar is léir, is é an sprioc atá ag aon ghnó ná freastal ar riachtanais an chustaiméara. Cibé an siopa grósaera áitiúil timpeall an chúinne é nó cuideachta mhór idirnáisiúnta a thairgeann réitigh ghréasáin iomlána: saothraíonn gach cuideachta an sprioc maidir le freastal ar riachtanais úsáideoirí.
Cé go bhfuil an fhírinne choitianta seo ar eolas go forleathan, ní éiríonn le gach gnóthas. Is é an chonstaic ná an cumas fíordhúshláin agus mianta an lucht éisteachta/féachana a aimsiú agus a aithint. Seo i gcás an cumas a Ceisteanna a chur nochtann a chumhacht. Chun na cuspóirí a bhaint amach, caithfidh an t-agallóir a bheith feistithe go maith le scileanna ceistiúcháin, éisteacht go cúramach agus a bheith toilteanach glacadh leis na torthaí agus na conclúidí, fiú mura bhfuil cuid de na réamh-bhoinn tuisceana fíor. Cad a dhéanann agallamh maith?

Éist go cúramach le do chustaiméirí

Ní comhartha maith é go labhródh agallóir níos mó ná freagróir. D’fhéadfadh sé a bheith temporúil tosú ag “díol” do smaoineamh, ach ní chuideoidh cur chuige dá leithéid leat a thuiscint an maith leis an gcustaiméir ionchasach é.
Ceann de na rialacha is tábhachtaí ná éisteacht go cúramach lena bhfuil á rá ag an agallaí seachas do thuairimí agus smaointe a roinnt. Cabhróidh sé seo leat díriú ar nósanna custaiméara, is maith leat, pointí pian agus riachtanais. Mar sin, is féidir leat a lán faisnéise luachmhar a fháil a rachaidh chun sochair do tháirge ar deireadh.
Ceann de na cleachtais éisteachta is coitianta agus is éifeachtaí ná éisteacht ghníomhach.

LÉIGH  Na scileanna Google a theastaíonn uait chun an dréimire corparáideach a dhreapadh

Bí struchtúrtha le do chustaiméirí

La cumarsáid idir an imscrúdaitheoir agus beidh an freagróir líofa má bhíonn an t-agallamh struchtúrtha agus mura “léim” anonn is anall ó thopaic go topaic.
Bí comhsheasmhach agus cinntigh go bhfuil do chomhrá struchtúrtha ar bhealach loighciúil. Ar ndóigh, ní féidir leat gach ceist a chuirfidh tú a thuar, mar beidh go leor acu bunaithe ar fhaisnéis a gheobhaidh tú amach le linn an agallaimh, ach déan cinnte go leanann an t-agallaí do chuid smaointe.

Bain úsáid as na ceisteanna cearta

Má tá an comhrá bunaithe ar cheisteanna dúnta, ní dócha go bhfaighfear eolas luachmhar nua. Go hiondúil cuireann ceisteanna dúnta teorainn le freagraí d’aon fhocal amháin agus ní cheadaíonn siad síneadh a chur leis an gcomhrá (mar shampla: an ólann tú tae nó caife de ghnáth?). iarracht ceisteanna oscailte a fhoirmliú chun an t-agallaí a chur i mbun comhrá agus an oiread eolais agus is féidir a fháil (mar shampla: cad a ólann tú de ghnáth?).
Is é an buntáiste soiléir a bhaineann le ceist neamhiata ná go nochtaítear faisnéis nua gan choinne nár smaoinigh tú roimhe seo.

Cuir ceisteanna faoin am atá thart agus faoi láthair

Ní mholtar ceisteanna faoin todhchaí san agallamh, mar cuireann siad ar chumas na bhfreagróirí tús a chur le cásanna féideartha a shamhlú, tuairimí suibiachtúla a roinnt agus tuar a dhéanamh. Tá ceisteanna den sórt sin míthreorach toisc nach bhfuil siad bunaithe ar fhíorais. Is toimhde é seo a dhéanann an freagróir duit (mar shampla: cad iad na gnéithe a cheapann tú a bheadh ​​úsáideach le cur leis an bhfeidhmchlár soghluaiste seo?). Is é an cur chuige ceart ná díriú ar an am atá thart agus ar an lá atá inniu ann seachas a bheith ag caint faoin todhchaí (mar shampla: an féidir leat a thaispeáint dúinn conas a úsáideann tú an feidhmchlár? An bhfuil deacrachtaí agat?).
Fiafraigh de na freagróirí faoina dtaithí féin agus faoina n-eispéiris san am a chuaigh thart, fiafraigh díobh faoi chásanna sonracha, cad iad na deacrachtaí a bhí ag freagróirí agus conas a réitigh siad iad.

LÉIGH  Pleanáil Straitéiseach le hAnailís SWOT: Treoir chun do Ghnó a Neartú

Tóg 3 soicind sos

Is é úsáid an tost a bealach cumhachtach chun ceist a chur. Is féidir sosanna sa chaint a úsáid chun béim a chur ar phointí áirithe agus/nó cúpla soicind a thabhairt do gach páirtí a gcuid smaointe a bhailiú sula dtugann siad freagra. Tá riail “3 soicind” ann maidir le sosanna:

  • cuireann sos trí soicind roimh cheist béim ar thábhacht na ceiste;
  • léiríonn sos trí shoicind díreach tar éis ceiste don fhreagróir go bhfuil siad ag fanacht le freagra;
  • spreagann sos arís tar éis freagra tosaigh an t-agallaí leanúint ar aghaidh le freagra níos mionsonraithe;
  • fuarthas amach nach raibh sosanna níos lú ná trí shoicind chomh héifeachtach.