Conas a bhailíonn cuideachtaí teicneolaíochta sonraí?

Cuideachtaí móra teicneolaíochta, mar shampla google, Bailíonn Facebook agus Amazon sonraí úsáideoirí ar bhealaí éagsúla. Is féidir na sonraí seo a bhailiú ó idirghníomhaíochtaí a bhíonn ag úsáideoirí leis na cuideachtaí seo, mar chuardaigh a dhéantar ar Google, postálacha ar Facebook, nó ceannacháin a dhéantar ar Amazon. Féadfar sonraí a bhailiú freisin ó fhoinsí tríú páirtí, amhail cuideachtaí margaíochta, gníomhaireachtaí rialtais, agus na meáin shóisialta.

D’fhéadfadh go gcuimseodh na sonraí a bhailítear faisnéis amhail suíomh an úsáideora, suíomhanna gréasáin ar tugadh cuairt orthu, na téarmaí cuardaigh a úsáideadh, postálacha ar na meáin shóisialta, ceannacháin a rinneadh agus idirghníomhartha le húsáideoirí eile. Úsáideann cuideachtaí teicneolaíochta na sonraí seo chun próifílí úsáideoirí a chruthú, ar féidir iad a úsáid chun fógraí sonracha a dhíriú ar gach úsáideoir.

Mar sin féin, d'ardaigh bailiú sonraí ag cuideachtaí teicneolaíochta imní faoi phríobháideachas úsáideoirí. B’fhéidir nach mbeadh úsáideoirí ar an eolas faoi cé mhéad sonraí a bhailítear fúthu nó conas a úsáidtear na sonraí sin. Ina theannta sin, is féidir na sonraí a úsáid chun críocha mailíseacha, amhail goid céannachta nó cibearchoireacht.

Sa chéad chuid eile den alt, scrúdóimid conas a úsáideann cuideachtaí na sonraí seo chun fógraí spriocdhírithe a chruthú agus na rioscaí a bhaineann leis an gcleachtas seo.

Conas a bhailíonn cuideachtaí móra teicneolaíochta ár sonraí?

Sa lá atá inniu ann, úsáidimid níos mó agus níos mó teicneolaíochtaí dár dtascanna laethúla. Is cuid dár saol laethúil iad fóin chliste, ríomhairí glúine agus táibléad. Mar sin féin, bailíonn na teicneolaíochtaí seo sonraí freisin maidir lenár n-iompraíochtaí, ár roghanna agus ár nósanna. Úsáideann cuideachtaí móra teicneolaíochta na sonraí seo chun fógraí spriocdhírithe a chruthú do thomhaltóirí.

LÉIGH  Saor in Aisce: Cruthaigh cáipéisí sínithe go digiteach le Zoho Sign

Bailíonn cuideachtaí móra teicneolaíochta na sonraí seo ó fhoinsí éagsúla, lena n-áirítear fianáin, faisnéis chuntais, agus seoltaí IP. Is éard is fianáin ann ná comhaid a stóráiltear ar ár ríomhairí ina bhfuil faisnéis faoinár nósanna brabhsála. Áirítear le Faisnéis Chuntais faisnéis a chuirimid ar fáil do shuímh Ghréasáin nuair a chruthaímid cuntas, mar ár n-ainm, seoladh ríomhphoist agus aois. Is uimhreacha uathúla iad seoltaí IP a shanntar do gach gléas atá nasctha leis an Idirlíon.

Úsáideann na cuideachtaí sin na sonraí seo ansin chun fógraí spriocdhírithe a chruthú do thomhaltóirí. Déanann siad anailís ar na sonraí a bhailítear chun roghanna tomhaltóirí a chinneadh agus cuireann siad fógraí chucu bunaithe ar a leasanna. Mar shampla, má dhéanann tomhaltóir cuardach ar bhróga lúthchleasaíochta ar an Idirlíon, is féidir le cuideachtaí móra ardteicneolaíochta fógraí bróga lúthchleasa a sheoladh chuig an tomhaltóir sin.

Seans go bhfeictear go bhfuil na fógraí spriocdhírithe seo úsáideach do thomhaltóirí, ach ardaíonn siad imní príobháideachta freisin. D’fhéadfadh sé nach mbeadh tomhaltóirí ar an eolas faoin méid sonraí a bhailítear fúthu, nó b’fhéidir nach mbeadh siad ar a gcompord le húsáid na sonraí seo chun fógraí spriocdhírithe a chruthú. Sin an fáth go bhfuil sé tábhachtach a thuiscint conas a bhailíonn agus a úsáideann cuideachtaí móra teicneolaíochta ár gcuid sonraí, chomh maith leis na dlíthe agus na rialacháin a rialaíonn príobháideacht.

Sa chéad chuid eile, féachfaimid ar dhlíthe agus ar rialacháin phríobháideachais ar fud an domhain agus déanfaimid comparáid idir na difríochtaí idir tíortha.

LÉIGH  1| Cad í an chuairt lárghairme?

Conas is féidir le húsáideoirí a gcuid sonraí pearsanta a chosaint?

Anois agus muid feicthe againn conas a úsáideann cuideachtaí teicneolaíochta ár sonraí pearsanta agus an chaoi a ndéanann rialtais agus rialtóirí iarracht ár bpríobháideacht a chosaint, feicfimid cad is féidir linn a dhéanamh mar úsáideoirí chun ár sonraí pearsanta a chosaint.

Ar dtús, tá sé tábhachtach a bheith ar an eolas faoin méid a roinnimid ar líne. Féadfaidh líonraí sóisialta, feidhmchláir agus suíomhanna Gréasáin faisnéis a bhailiú fúinn, fiú mura gceadaímid go sainráite dóibh é sin a dhéanamh. Ní mór dúinn mar sin a bheith feasach ar an bhfaisnéis a roinnimid ar líne agus conas is féidir é a úsáid.

Ansin is féidir linn céimeanna a ghlacadh chun teorainn a chur leis an méid faisnéise a roinnimid. Mar shampla, d’fhéadfaimis teorainn a chur leis na ceadanna a thugaimid d’aipeanna, gan ár suíomh a roinnt, seoltaí ríomhphoist agus ainmneacha scáileáin a úsáid seachas ár bhfíorainm, agus gan faisnéis íogair a stóráil ar nós ár n-uimhir leasa shóisialaigh nó ár bhfaisnéis bhaincéireachta ar líne.

Tá sé tábhachtach freisin socruithe príobháideachais ár gcuntas ar líne a sheiceáil go rialta, teorainn a chur leis an bhfaisnéis a roinnimid go poiblí, agus rochtain ar ár gcuntais agus gléasanna a shrianadh trí phasfhocail láidre a úsáid agus fíorú dhá pháirtí a chumasú.

Ar deireadh, féadfaimid uirlisí a úsáid mar choscóirí fógraí agus síntí brabhsálaí chun rianú ar líne agus bailiú sonraí ag fógróirí agus cuideachtaí teicneolaíochta a theorannú.

LÉIGH  Ceannaireacht chuimsitheach

Go hachomair, is post laethúil é ár sonraí pearsanta a chosaint ar líne. Trí bheith feasach ar an méid a roinnimid, teorainn a chur leis an méid faisnéise a roinnimid, agus uirlisí a úsáid chun rianú ar líne a theorannú, is féidir linn ár bpríobháideacht a chosaint ar líne.