I ndlí saothair atá marcáilte ag tábhacht mhéadaitheach an chaighdeáin chonarthaigh agus iolrú na bhforálacha dlí in-mhaolaithe nó forlíontacha, is cosúil gurb iad na rialacha “atá de chineál oird phoiblí” na teorainneacha deiridh ar shaoirse caibidlíochta na gcomhpháirtithe sóisialta ( C. trav., Airt. L. 2251-1). Iad siúd a éilíonn ar an bhfostóir “sábháilteacht agus sláinte choirp agus mheabhrach oibrithe a chinntiú” (Labour C., art. L. 4121-1 f.), Trí rannchuidiú le héifeachtacht an dara ceann is cinnte gur cuid de an ceart bunúsach chun sláinte (Brollach le Bunreacht 1946, mír 11; Cairt um Chearta Bunúsacha an AE, ealaín. 31, § 1). Mar sin ní féidir le haon chomhaontú comhchoiteann, fiú amháin a chaibidlítear le hionadaithe fostaithe, an fostóir a dhíolmhú ó bhearta áirithe um chosc riosca a chur i bhfeidhm.

Sa chás seo, tugadh leasú ar chreat-chomhaontú an 4 Bealtaine, 2000 a bhaineann le heagrú agus laghdú ama oibre san earnáil iompair leighis chun críche an 16 Meitheamh, 2016. Eagraíocht ceardchumann a ghlac páirt san idirbheartaíocht gan D'urghabh an leasú seo an binse de grande mar shampla le hiarraidh ar chuid dá fhorálacha a neamhniú, go háirithe na forálacha a bhaineann le ...

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Cur i láthair rathúil gnó