Print Friendly, PDF & Email

Fós réasúnta anaithnid don phobal i gcoitinne, bhí cumainn chomhleasa leasa choitinn - SCIC - 735 ag deireadh 2017 agus tá siad ag fás 20% in aghaidh na bliana. Tugann siad le chéile na páirtithe leasmhara go léir ar spéis leo comhfhreagairt a sholáthar ar shaincheist a shainaithnítear i gcríoch, laistigh de chreat dlíthiúil docht.

Is cuideachta tráchtála agus comhoibritheach é an SCIC inar féidir le pobail áitiúla dul isteach sa phríomhchathair go saoráideach agus páirt a ghlacadh i rialachas roinnte riachtanach: tá áit gach ceann acu soiléir, toisc go bhfuil sé á rialú ag rialacha dlí (dlí cuideachtaí, comhar agus údaráis áitiúla) agus leis an gconradh idir na comhaltaí. Neartaíonn athruithe institiúideacha le déanaí dlisteanacht agus freagrachtaí na bpobal áitiúil, ón bhardas go dtí an Réigiún, maidir le gníomhaíochtaí eacnamaíocha agus sóisialta a chothabháil agus a fhorbairt ar a gcríoch.

Cuireann na dúshláin seo a bhaineann le comhtháthú sóisialta agus eacnamaíoch brú ar phobail modhanna nua gníomhaíochta, cineálacha athnuaite agus máistreachta comhpháirtíochta poiblí-príobháidí a chumadh. Freagraíonn na SCICanna don mhian seo, trí ligean d’aisteoirí agus d’áitritheoirí áitiúla a bheith páirteach i bhforbairt a gcríoch le pobail áitiúla. Nuair a ghlacann údarás áitiúil páirt i SCIC, imríonn sé ról gníomhach in éineacht le gníomhaithe áitiúla eile d’fhonn cáilíocht agus éifeachtúlacht na cinnteoireachta poiblí a fheabhsú, chun cur lena dhlisteanacht agus chun comhtháthú sóisialta agus eacnamaíoch an phobail a neartú. .

Is é aidhm na hoiliúna seo ná go bhfaighidh tú amach an uirlis nuálach seo arb é an SCIC é: a phrionsabail maidir le cruthú agus oibriú, panorama na SCICanna atá ann cheana, a n-acmhainneacht forbartha. Gheobhaidh tú amach freisin na modhanna comhair idir údaráis áitiúla agus Scic.

LÉIGH  Caidreamh rómánsúil a chríochnaíonn go dona ag an obair: cúis leis an dífhostú?